พิษภัยของสุรา คนตายเพราะกินเหล้ามากกว่าทำสงครามทุกปี
พิษภัยของการดื่มสุรา
คนตายเพราะกินเหล้ามากกว่าทำสงครามทุกปี


This album has 1 photo and will be available on SkyDrive until 01/30/2011.
นักวิจัยอังกฤษระบุว่า
สุราเป็นสารเสพติดอันตรายที่สุดเมื่อคำนึงถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นกับผู้ดื่มและสังคม
MCOT Online  ลอนดอน 1 พ.ย.- นักวิจัยอังกฤษระบุว่า
สุราเป็นสารเสพติดอันตรายที่สุดเมื่อคำนึงถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นกับผู้ดื่มและสังคม

คณะนักวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย
คณะกรรมการวิทยาศาสตร์อิสระว่าด้วยยาเสพติดและที่ปรึกษาศูนย์สังเกตการณ์ยาเสพติดและการติดยายุโรป
ได้จัดทำตารางอันดับความอันตรายของสารเสพติดขึ้นใหม่
เพราะการจำแนกประเภทสารเสพติดในปัจจุบันไม่คำนึงถึงอันตรายเท่าใดนัก
ตารางใหม่จัดให้สุราอันตรายเป็นอันดับหนึ่ง เฮโรอีน อันดับ 2
โคเคนสำหรับสูบ หรือสูดควัน อันดับ 3 เห็ดเมา อันดับ 5 แอลเอสดี อันดับ 7
เอ็กตาซี หรือยาอี อันดับ9 แวเลี่ยม หรือยานอนหลับ อันดับ 15 กัญชา
อันดับ 20 แอมเฟตามีน อันดับ 23 ยาสูบ อันดับ 26
การจัดอันดับคำนึงถึงอันตรายต่อผู้เสพ เช่น การเสียชีวิต การติดยา
การสูญเสียความสัมพันธ์กับผู้อื่น และอันตรายต่อสังคม เช่น อาชญากรรม
ความขัดแย้งในครอบครัว ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ความแตกแยกของชุมชน


องค์การอนามัยโลกประเมินว่า สุราเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตปีละ 2.5
ล้านคน จากโรคหัวใจ โรคตับ อุบัติเหตุบนถนน การฆ่าตัวตาย และมะเร็ง
คิดเป็นร้อยละ 3.8 ของการเสียชีวิตทั่วโลก และเป็นสาเหตุอันดับ 3
ที่ทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและพิการ.-สำนักข่าวไทย 
 
 
key words: การดื่มสุรา  โทษภัยของการดื่มสุรา คริสเตียนกับการดื่มสุรา การเมาสุรา 
คริสเตียนกินเหล้าได้หรือเปล่า
แหล่งข่าว ส่งต่อ 1 ต.ค.2010

[ข่าวคริสตชน www.KaoChristian.com] นักวิจัยอังกฤษระบุว่า สุราเป็นสารเสพติดอันตรายที่สุดเมื่อคำนึงถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นกับผู้ดื่ม และสังคม‏ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น