ภัยพิบัติ 10 อันดับที่ร้ายแรงที่สุดของโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติบนโลกนี้มีหลายประเภท ทั้งอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แต่ที่ร้ายแรงและสร้างความเสียหายมากที่สุดนั้น เห็นจะเป็นเหตุ ''ธรณีพิบัติ'' หรือแผ่นดินไหว นับจากอดีตกาล แผ่นดินไหวเคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้นับครั้งไม่ถ้วน สร้างความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อโลกมากมาย ทั้งยังไม่อาจทำนายได้ว่า จะเกิดขึ้นเมื่อใดอีกด้วย...

นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา จึงกำหนดเกณฑ์การวัดขนาดของแผ่นดินไหว เพื่อให้ง่ายต่อการแบ่งระดับความรุนแรง และคาดการณ์ความเสียหาย รวมถึงผลที่อาจตามมาจากแผ่นดินไหวไว้หลายรูปแบบ ทั้งมาตราริกเตอร์ มาตราแคลลี และที่ใช้มากที่สุดในปัจจุบัน คือ มาตราระดับแมคนิจูด และบันทึกเก็บไว้เป็นสถิติ โดยแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุด 10 อันดับ ที่มนุษยชาติเคยพบเจอ มีดังนี้

อันดับที่ 10
แผ่นดินไหวที่เมือง บัลปาไรโซ ประเทศชิลี ปี 1730
อุดม โน๊ต แต้พานิช พูดอวยพรปีใหม่ 2012 น่าคิดนะ


อุดม โน๊ต แต้พานิช พูดอวยพรปีใหม่ 2012 น่าคิดนะ เขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิยังช่วยตัว
เองไม่ได้ แล้วคนไทยยังจะหาที่พึ่งไหนได้อีกล่ะ  แต่ผมว่ายังมีนะ ลองหาดีๆ ซิครับ
ผมได้พบแล้ว ลองเปิดดูเว็บนี้ซิ อาจมีคำตอบสุดท้าย
WWW.IDMT.ORG

Distinction of Man สถิติผู้ชายไทย

 
หายนะของชายไทย?

11 Rules kids cannot learn in school.

By Bill Gates:

Rule #1. Life is not fair. Get used to it. The average teenager uses the phrase "it's not fair" 8.6 times a day. You got it from your parents, who said it so often you decided they must be the most idealistic generation ever. When they started hearing it from their own kids, they realized Rule #1.

Rule #2. The real world won't care as much about your self-esteem as your school does. It'll expect you to accomplish something before you feel good about yourself. This may come as a shock. Usually, when inflated self-esteem meets reality, kids complain that it's not fair. (See Rule No. 1)

Rule #3. Sorry, you won't make $50,000 a year right out of high school. And you won't be a vice president or have a car phone either. You may even have to wear a uniform that doesn't have a Gap label.