Where to Go During an Earthquake---------- Forwarded message ----------
From: Carol Acosta <cacostatravel@gmail.com>
Date: 2011/3/24
Subject: 07 - Fwd: FW: Where to Go During an Earthquake
To: อภิญญา กันจินะ <aphinyagan@hotmail.com>Excellent.  I heard this years ago and tried advocating not getting under desks and tables when I was teaching.  I was told I was wrong and everyone should get under the tables.   When do we learn?


---------- Forwarded message ----------
From:
Date: 2011/3/24
Subject: FW: Where to Go During an Earthquake
To: >


Dear Ones,

I just received this and thought you might be interested too!

Blessings,

Karen

 


 

 

In light of the earthquake in New Zealand and Japan, we should be aware of the escape route when earthquake happens.


 

Subject: Where to Go During an Earthquake

This is the text version of my earlier email styled 
Save your life with "The Triangle of Life"(see below)
further elucidating on the life-saving concept of "The Triangle of Life"....

  

Folks, please SHARE, SHARE, SHARE this with your loved ones:

Where to Go During an Earthquake


Remember that stuff about hiding under a table or standing in a doorway? Well, forget it! This is a real eye opener. It could save your life someday.

EXTRACT FROM DOUG COPP'S ARTICLE ON 'THE TRIANGLE OF LIFE'


My name is Doug Copp. I am the Rescue Chief and Disaster Manager of the American Rescue Team International (ARTI ), the world's most experienced rescue team. The information in this article will save lives in an earthquake.


I have crawled inside 875 collapsed buildings, worked with rescu teams from 60 countries, founded rescue teams in several countries, and I am a member of many rescue teams from many countries. I was the United Nations expert in Disaster Mitigation for two years, and have worked at every major disaster in the world since 1985, except for simultaneous disasters.


The first building I ever crawled inside of was a school in Mexico City during the 1985 earthquake. Every child was under its desk. Every child was crushed to the thickness of their bones. They could have survived by lying down next to their desks in the aisles. It was obscene -- unnecessary.


Simply stated, when buildings collapse, the weight of the ceilings falling upon the objects or furniture inside crushes these objects, leaving a space or void next to them - NOT under them. This space is what I call the 'triangle of life'. The larger the object, th stronger, the less it will compact. The less the object compacts, the larger the void, the greater the probability that the person who is using this void for safety will not be injured. The next time you watch collapsed buildings, on television, count the 'triangles' you see formed. They are everywhere. It is the most common shape, you will see, in a collapsed building.
 

TIPS FOR EARTHQUAKE SAFETY


1) Most everyone who simply 'ducks and covers' when building collapse are crushed to death. People who get under objects, like desks or cars, are crushed.

2) Cats, dogs and babies often naturally curl up in the fetal position. You should too in an earthquake. It is a natural safety/survival instinct. You can survive in a smaller void. Get next to an object, next to sofa, next to a bed, next to a large bulky object that will compress slightly but leave a void next to it.


3) Wooden buildings are the safest type of construction to be in during an earthquake. Wood is flexible and moves with the force of the earthquake. If the wooden building does collapse, large survival voids are created. Also, the wooden building has less concentrated, crushing weight. Brick buildings will break into individual bricks. Bricks will cause many injuries but less squashed bodies than concrete slabs.


4) If you are in bed during the night and an earthquake occurs, simply roll off the bed. A safe void will exist around the bed. Hotels can achieve a much greater survival rate in earthquakes, simply by posting a sign on the back of the door of every room telling occupants to lie down on the floor, next to the bottom of the bed during a earthquake.


5) If an earthquake happens and you cannot easily escape by getting out the door or window, then lie down and curl up in the fetal position next to a sofa, or large chair.


6) Most everyone who gets under a doorway when buildings collapse is killed. How? If you stand under a doorway and the doorjamb falls forward or backward you will be crushed by the ceiling above. If the door jam falls sideways you will be cut in half by the doorway. In either case, you will be killed!


7) Never go to the stairs. The stairs have a different 'moment of frequency' (they swing separately from the main part of the building). The stairs and remainder of the building continuously bump into each other until structural failure of the stairs takes place. The people who get on stairs before the fail are chopped up by the stair treads - horribly mutilated. Even if the building doesn't collapse, stay away from the stairs. The stairs are a likely part of the building to be damaged. Even if the stairs are not collapsed by the earthquake, they may collapse later when overloaded by fleeing people. They should always be checked for safety, even when the rest of the building is not damaged.


8) Get near the outer walls of buildings or outside of them if possible - It is much better to be near the outside of the building rather than the interior. The farther inside you are from the outside perimeter of the building the greater the probability that your escape route will be blocked.


9) People inside of their vehicles are crushed when the road above falls in an earthquake and crushes their vehicles; which is exactly what happened with the slabs betwee the decks of the Nimitz Freeway. The victims of the San Francisco earthquake all stayed inside of their vehicles. They were all killed. They could have easily survived by getting out and sitting or lying next to their vehicles. Everyone killed would have survived if they had been able to get out of their cars and sit or lie next to them. All the crushed cars had voids 3 feet high next to them, except for the cars that had columns fall directly across them.


10) I discovered, while crawling inside of collapsed newspaper offices and other offices with a lot of paper, that paper does not compact. Large voids are found surrounding stacks of paper.
 

Spread the word and save someone's life...


The entire world is experiencing natural calamities so b prepared!


'We are but angels with one wing, it takes two to fly'


In 1996 we made a film, which proved my survival methodology to be correct. The Turkish Federal Government, City of Istanbul, University of Istanbul Case Productions and ARTI cooperated to film this practical, scientific test. We collapsed a school and a home with 20 mannequins inside. Ten mannequins did 'duck and cover,' and ten mannequins I used in my 'triangle of life' survival method. After the simulated earthquake collapse we crawled through the rubble and entered the building to film and document the results. The film, in which I practiced my survival techniques under directly observable, scientific conditions , relevant to building collapse, showed there would have been zero percent survival for those doing duck and cover.

There would likely have been 100 percent survivability for people using my method of the 'triangle of life.' This film has been seen by millions of viewers on television in Turkey and the rest of Europe, and it was seen in the USA , Canada and Latin America on the TV program Real TV.
 


Subject: Save your life with "The Triangle of Life"


"Triangle of Life": 


Without listening or reading, simply by looking at the following self-explanatory photos, you can learn more than in a thousand words about how to protect yourself during a major earthquake...

If you are inside a vehicle, come out and sit or lie down next to it. If something falls on the vehicle, it will leave an empty space along the sides. See below:


Source
:國際救援小組(ARTI),網址:http://www.amerrescue.org/

American Rescue Team International
ARTIis said to be the World's most experienced rescue team and disaster management-mitigation organization.

 


 

 

 

 

 

 

  


--
นอกจากผมจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์แล้ว ผมยังทำกิจกรรมพิเศษ คืออธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วยที่รักษายาก หรือเป็นๆ หายๆ อาการหนักไหล่ หนักหลัง ปวดทุกชนิด ขับวิญญาณ ช่วยปลดปล่อยคนออกจากความกลัว อาการทางจิตที่ติดตัว อาการถูกวิญญาณรบกวน สิ่งเหล่านี้ฟังดูเหมือนเหลวไหล หากท่านสนใจเรื่องนี้ลองอ่านบันทึกกิจกรรม ความคิดเห็น ข้อสังเกตและประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่ 

My ministry is to help people who are suffering from serious sickness, incurable diseases and many other problems caused by unseen unknown causes, or powers. 

วิเคราะห์สังคมไทย แบบมัดตรง

เรื่องจากเฟซบุ๊ค เพือนส่งมา
created the doc: "เรื่องจริง..แย่ๆของสังคมไทย"
Channarong Khumanan created the doc: "เรื่องจริง..แย่ๆของสังคมไทย"

10 แย่แบบไทย กับไฟแผ่นดิน

คอลัมภ์แว่นขยายแผ่นดิน The Cop Maggazine

โดย พ.ต.ท.เชิงรณ ริมผดี

 

   สถานการณ์ นองเลือดและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องคนไทย เป็นปรากฏการณ์อิ่มตัวจากวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองแบบไทยไทย ที่เติบโต ตกทอด มาโดยลำดับ นับแต่มีการยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นระบอบประชาธิปไตย ในปี 2475

   ผมขอเรียกมันว่า “ สัญญาณการล่มสลายแห่งชาติ “

   เรา รักและพัฒนาประเทศไทยกันแต่ปาก โดยไม่ได้ลงมือทำ ดังจะเห็นได้จากการที่เกาหลีใต้ในอดีตที่มาศึกษาดูงานและนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติของไทยฉบับแรกไปใช้ จนบรรลุผลสำเร็จในทุกวันนี้ อย่างที่เห็น

   เคยมีผู้หลักผู้ใหญ่ของไทย ไปดูงานที่เกาหลี แล้วถามเขาว่า ทำไมแผนที่มีตัวแบบเดียวกัน กลับสามารถใช้จนบรรลุผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพในเกาหลีใต้ แต่กลับใช้ไม่ได้ในประเทศไทย ซึ่งครบถ้วนทั้งทรัพยากรป่าไม้ทะเล ภูมิประเทศ อากาศฤดูกาล   

   เขาตอบกลับมาว่า “ เราเอามาใช้แล้วได้ผล เพราะเราเอามาทำ!!” ( ฮา )

   ผมไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นจะตอบกลับว่าอย่างไร แต่ผมในฐานะที่เป็นคนไทย รู้สึกขำทั้งน้ำตา และเจ็บแปลบหัวใจเป็นอย่างยิ่ง

   เมื่อ หวลกลับมามองพบว่าประเทศไทย มีการเจริญเติบโตแบบที่เห็น   ถามตัวเองว่านี่หรือ คือผลลัพธ์จากวิวัฒนาการแบบไทยไทย ที่วิเคราะห์ออกมาเป็นพฤติกรรม 10 แย่แบบไทยๆ ที่มีฝรั่งเข้ามาทำการวิจัย ในช่วงก่อนเกิดปรากฏการณ์แทรกแซงทางการเงิน จนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ..จวบจนวันนี้พฤติกรรมทั้ง 10 ลักษณะยังคงตอบโจทย์สำหรับการเผาบ้านเผาเมืองให้ลูกหลานได้เจ็บปวดเป็นขวัญ ตาได้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

   รู้มั๊ยครับ..เขาวิจัยคนไทยเราว่าอย่างไร

1.มีความเป็นทางการสูง

               การดำเนินงานทุกอย่างจะต้องมีขั้นตอน  มีพิธีการ พิธีกรรม  มีเคล็ด  เปิดแพรคลุมป้าย ตัดริบบิ้น แต่ไม่ให้ความสนใจกับผลลัพธ์ที่ได้ว่าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่  โดยเฉพาะการดำเนินงานในระบบราชการไทย  ผู้บริหารบ้านเมืองทุกระดับจึงมักมีตารางภารกิจวุ่นวายอยู่กับการเปิดแพร คลุมป้าย ตัดริบบิ้น ฝังลูกนิมิตร มากกว่าการใช้เวลาพิจารณางานบ้านงานเมือง

2.นับถือผู้มีฐานะ

   การยอมรับพื้นฐานเริ่มที่การแต่งตัว..มีรถหรูขับ..จะได้รับการปฏิสัมพันธ์ ที่ดีในเบื้องต้นเสมอ..คนที่ไม่มีทุนทรัพย์ จึงนิยมของทำเลียนแบบมาเชิดหน้าชูตา จนประเทศไทยติดอันดับประเทศละเมิดลิขสิทธิ์อันดับต้นของโลก

 

 

   ต้องยอมรับว่า แม้ประเทศไทยจะไม่มีการแบ่งวรรณะเช่นอินเดีย หรือจะมีการเลิกทาสไปเนิ่นนานมาแล้ว  แต่วันนี้ คนไทยยังได้รับโอกาสทางสังคมที่แตกต่างกัน เป็น ชนชั้นสูง ( สังคมไฮโซ ) ชนชั้นกลาง และชนชั้นล่าง ซึ่งดันเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ

นอกจากนั้น การที่สังคมตะวันตกเข้าสู่ชาติไทยในบทผู้เจริญ..ทำให้คนไทยเห็นฝรั่งเป็นยอด คนเหนือคน..ฝรั่งจึงเป็นมาตรฐานให้คนไทยหยิบยกมาเปรียบเทียบ และเทอดทูนในความเป็น “ มาตรฐานสากล “ จน          ภูมิปัญญาแบบไทย และแนวคิดทฤษฏีที่เหมาะสมกับวิถีไทยเช่น ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง “กลายเป็นเรื่องล้าสมัย

3.การเอื้ออาทรอยู่เหนือกติกาสังคม

 สังคมไทย มีกฏเกณฑ์สำหรับการยกเว้น..การให้อภิสิทธ์ถือเป็นน้ำใจที่ดีสำหรับสังคมแบบ พึ่งพากัน.. คนที่ยึดกติกาจะเป็นแกะดำ..ไม่น่าคบและถูกกีดกันออกจากสังคม

  กฏหมายในเมืองไทย จึงมีไว้สำหรับบังคับชนชั้นล่าง  และชนชั้นกลางทางสังคม 

  กฏเกณฑ์ที่เป็นวินัยสาธารณะ ( Public Rull ) ซึ่งเป็นพื้นฐานการจัดระเบียบสังคม และเป็นเครื่องมือการสร้างความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในระบอบ ประชาธิปไตย จึงถูกละเลย และมีการเลือกปฏิบัติ ก่อกำเนิดเป็นระบบพรรคพวก เส้นสาย...ในทุกๆอนูกิจกรรมของสังคมไทย

   กลุ่มทุนและกลุ่มธุรกิจที่มีกำลังซื้อ จึงมักเลือกที่จะจ่ายเพื่อแลกกับการเอื้ออาทรของเจ้าหน้าที่รัฐ บางรายเลือกที่จะซื้อการเมืองไว้ เพื่ออำนวยประโยชน์เป็นการส่วนตัวในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบอยู่เบื้องหลัง และทั้งแบบขอเป็นผู้บริหารบ้านเมืองเอง(มันซะเลย!!!!)

 ผู้ที่ด้อยโอกาส ทางสังคม หรือกลุ่มชนชั้นล่างที่ไม่มีปากมีเสียง จึงต้องใช้วิธีรวมตัวเป็นกลุ่มมวลชน เพื่อสร้างพลังอำนาจให้ตัวเอง ก่อนจะดำเนินกิจกรรมละเมิดกฏเกณฑ์ หรือระเบียบสังคม โดยเฉพาะที่ได้รับความนิยมและได้ผลคือการละเมิดต่อสิทธิของประชาชนอื่นๆ เพื่อสร้างเงื่อนไขและอำนาจต่อรองกับรัฐ หรือผู้มีอำนาจ ซึ่งส่วนใหญ่จะได้ผล โดยเฉพาะแนวคิดสะกิดแผลใจในสไตล์ “ไพร่” กับ “อำมาตย์”

ปรากฏการณ์ ยึดสนามบินสุวรรณภูมิก็ดี การปิดราชดำเนินก็ดี การปิดราชประสงค์ก็ดี จึงเป็นปรากฏการณ์ละเมิดกฏหมายที่เป็นมาตรฐานประชาธิปไตยแบบไทยๆ ในแบบที่รัฐไม่กล้าแตะต้อง

แล้วลุกลาม...จนแม้อยากจะแก้ไข ก็สายไป...ในการต่อสู้ครั้งล่าสุด

4.เชื่อถือแนวคิดแบบศรีธนญชัย

      ยอมรับความฉลาดแบบเจ้าเล่ห์ แสนกล เอาเปรียบ ข้างๆคูๆ...ขาดความจริงใจ ปลิ้นปล้อน จนลุกลามไปถึงแวดวงการเมือง

          5.วัดความดีที่ภาพลักษณ์

              การทำงานที่ดีคือคนที่ใช้สื่อเป็นเครื่องมือ..แถลงข่าว  จับกระแสแล้ว..จบกัน..เป็นผลงานชั่วคืน..เป็นวอลเปเปอร์ถาวร

    การสร้างภาพได้รับความนิยมอย่างยิ่งในแวดวงการเมือง และหน่วยงานราชการ

    ในขณะที่อีกมุมหนึ่งก็ใช้วิธีการทำลายล้างกันด้วยระบบข้อมูลข่าวสารเช่นกัน

 

 

 

    การใช้สื่อเป็นเครื่องมือ จึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในสงครามยุคใหม่ โดยเฉพาะในสงครามทางการเมืองของไทยยุคศตวรรษที่ 21..ที่สามารถใช้ภาพลักษณ์สร้างทั้งศรัทธา และทั้งความเกลียดชัง ปลุกกระแสมวลชนให้เป็นแนวร่วมก่อการตามทิศทางและเป้าหมายของตน

6.ค่านิยมความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

       พึ่งพาปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ สะท้อนความอ่อนแอขาดที่พึ่งทางใจของสังคมไทย

     จนเกิดปรากฏการณ์โหรฟีเวอร์ในสังคมอย่างหลากหลาย ที่สำคัญคือคำทำนายส่งผลต่อการบริหารบ้านเมืองได้อย่างไม่น่าเชื่อ

7.รักสนุก ขี้เล่น ชอบงานรื่นเริง

        เมืองไทยอุดมสมบูรณ์มาก่อนเก่า...ทุกกรณีจึงชอบสนุกสนานจัดรื่นเริงกินดื่มทุกตรุษ ..

   ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมของใหญ่ต่างๆของโลก

8.เรื่องงาน-เรื่องส่วนตัว เรื่องเดียวกัน

9.ระบบศักดินา

       นิยมระบบนาย  บ่าว  ไพร่ ส่วย  ..นิยมการแสดงอำนาจบารมี รถนำขบวน ทัวร์ ผ้าป่า ..มีลูกน้อง..เดินล้อมหน้าล้อมหลัง...สามารถพบได้จากข้าราชการแทบทุกระดับ

10.สังคมครอบครัว

 รู้จัก-ไม่รู้จัก ล้วนเรียกเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องกัน...เสียตรงที่ไม่รักกันจริง

 

   พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ ฝังอยู่ในกระบวนทัศน์ทางสังคมแบบไทย จนเกิดวิวัฒนาการที่กลับมาเผาบ้านเมืองในวันนี้...”อีกครั้ง”

   ที่ สำคัญคือ หากเราปล่อยให้ประเทศไทย ผ่านช่วงเวลานี้ไปโดยไม่ได้แก้ไขอะไร อย่างจริงจัง วิกฤติการณ์ที่พักตัวอยู่เพียงชั่วคราวในเวลานี้ จะเริ่มกลไกการทำงานของมันโดยอัตโนมัติ และจะเริ่มเติบโต มีวิวัฒนาการ ลุกลามขยายตัวไปอีกเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาอิ่มตัวและเกิดปรากฏการณ์วิกฤติ ขั้นรุนแรงขึ้นอีก

   …และที่สำคัญครั้งนี้  อาจไม่เหลือประเทศไทย ให้เริ่มต้นใหม่อีกต่อไป


--
นอกจากผมจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์แล้ว ผมยังทำกิจกรรมพิเศษ คืออธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วยที่รักษายาก หรือเป็นๆ หายๆ อาการหนักไหล่ หนักหลัง ปวดทุกชนิด ขับวิญญาณ ช่วยปลดปล่อยคนออกจากความกลัว อาการทางจิตที่ติดตัว อาการถูกวิญญาณรบกวน สิ่งเหล่านี้ฟังดูเหมือนเหลวไหล หากท่านสนใจเรื่องนี้ลองอ่านบันทึกกิจกรรม ความคิดเห็น ข้อสังเกตและประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่ 

My ministry is to help people who are suffering from serious sickness, incurable diseases and many other problems caused by unseen unknown causes, or powers.