กลอนเด็กผิวดำ รับรางวัล UN ปี 2006

*** บท กลอนของเด็กอัฟริกัน
ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจาก UN ***

Nominated by UN as the best Poem of 2006
- Written by an African Kid


When I born, I black :
เมื่อผมเกิด ผมผิว ดำ
When I grow up, I black :
เมื่อผมโต ขึ้น ผมก็ยังผิวดำอยู่
When I go in Sun, I black :
เมื่อผมอยู่ ใต้แสงแดด ผมก็คงยังผิวดำ
When I scared, I black :
เมื่อ ผมกลัว ผม ก็ผิวดำ
When I sick, I black :
เมื่อ ผมป่วย ผมก็ ยังผิวดำ
And when I die, I still black :
และ เมื่อผมตาย ผมก็ยังคงผิวดำ

And you white fellow :
และ คุณ...เพื่อนมนุษย์ผิวขาว
When you born, you pink :
เมื่อแรกเกิด คุณมีผิวสีชมพู
When you grow up, you white :
เมื่อคุณ โตขึ้น คุณมีผิวสีขาว
When you go in sun, you red :
เมื่อคุณ อยู่ใต้แสงแดด คุณมีผิวสีแดง
When you cold, you blue :
เมื่อคุณหนาว คุณมีผิวสีน้ำเงิน
When you scared, you yellow :
เมื่อคุณกลัว คุณมีผิวสีเหลือง
When you sick, you green :
เมื่อคุณป่วย คุณมีผิวสีเขียว
And when you die, you grey :
เมื่อคุณตาย คุณมีผิวสีเทา
And you calling me colored?? :
และคุณเรียกผมว่า คนผิวสี ??