กรกฎาคม 2011, กรกฎาคม พ.ศ.2554 July 2011


เหตุการณ์ประหลาดที่ 823 ปีจะมีเพียง 1 ครั้ง
คือเดือน กรกฎาคม ค.ศ. 2011
เดือนกรกฎาคมปี พ.ศ. 2554
พิเศษยังไง
เดือนนี้ มีวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
อย่างละ 5 วัน
ลงสังเกตดูนะครับ

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Unusuall calendar.

This year, July has 5 Fridays, 5 Saturdays and 5 Sundays. This happens
once every 823 years.